Cursusaanbod

Kijk voor ons actuele lesrooster op onze planning. Momenteel bieden we de volgende niveau’s en specialisaties aan:

Beginnerscursus A1

In 10 lessen krijgt u de basis van het Swahili uitgelegd. In het begin zal het nog wat onwennig zijn, met kleine zinnetjes, maar aan het einde van de cursus zult u in staat zijn om eenvoudige gesprekken te voeren, zoals het kopen van fruit of het boeken van een kamer.

Kennis en wetenswaardigheden wisselen zich af in deze cursus. We behandelen woordenschat en de grammatica van de taal. Ook zal de uitspraak aan de orde komen. Dit zullen we oefenen in dialogen met medecursisten.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • begroetingen en jezelf voorstellen;
 • Diverse groepen zelfstandig naamwoorden;
 • Tellen;
 • Zinsopbouw;
 • Tegenwoordige tijd, verleden tijd en toekomende tijd;
 • Lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp;
 • Specials, afhankelijk van de verzoeken van de cursisten.

Medische cursus A1+

Deze cursus gaat uit van een 0 niveau en leidt op tot een A1+ niveau. We behandelen de verschillende tijden, het groeten, jezelf voorstellen, lichaamsdelen, en het doen van anamneses. Grammatica, gespreksvaardigheid en cultuur wisselen zich af in de lessen, omdat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De lessen duren anderhalfuur, en hiervan is ten minste 30 minuten ingericht voor gespreksvaardigheid.

Cursisten die deze cursus afronden kunnen eenvoudige gesprekken voeren, zoals anamneses, eenvoudige ontslag uit het ziekenhuis en eigen boodschappen doen.

Aan het einde van de cursus ontvangt een bewijs van afronding. Er zullen een aantal gespreksvaardigheden noodzakelijk zijn om dit certificaat te kunnen behalen.

Vervolgcursus A2

Dit is het vervolg op de beginnerscursus en leidt op tot A2+ niveau.

De cursus begint met een korte herhaling van de stof uit de beginnerscursus en gaat daarna verder met de meer complexere gramatica.

Onderwerpen die hier onder andere ter sprake komen zijn: het weer, de kleine koppelwoordjes, safari, verhalende wijs en onderwerpen behorende bij het eigen reis doel.

Gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid worden belangrijker in deze lessen. Zo worden de mailtjes tussen docent en student zo veel mogelijk nog maar in het Swahili gedaan.

Intermediair B1

Voor studenten die al veel ervaring hebben met het Swahili, maar hun kennis willen uitbreiden, is er de intermediair cursus B1.

Tijdens deze cursus gaan we zeer veel in op gespreksvaardigheden. De snelheid waarmee gesproken wordt gaat omhoog. Communicatie met de docent gaan nu alleen nog maar in het Swahili.

Deze cursus bieden we alleen op verzoek van cursisten aan. Houd onze facebook pagina in de gaten voor een nieuwe start van onze B1 cursus.

Priveles

Behalve cursussen geeft Swahililes.nl ook priveles. Bij priveles is het programma volledig afhankelijk van uw eigen wensen. Zowel de intensiteit als de onderwerpen kunt u, samen met uw docent plannen. We wijzen u er wel op dat onze docenten Swahililes naast een andere baan doen, en daardoor niet altijd kunnen.

Laat ons u een idee geven van de mogelijkheden:

 • een standaard cursus in 5x2 uur;
 • een standaard cursus in 12x1 uur;
 • enkele onderwerpen uit de beginnerscursus gecombineerd met de gevorderde cursus;
 • alleen conversaties oefenen;

Zoals alle lessen geldt dat kennis en wetenswaardigheden zich afwisselen tijdens de lessen.

Interesse in priveles? Geef dan bij de aanmelding aan dat het om priveles gaat en wat uw persoonlijke leerwensen zijn. Wij zullen dan contact met u opnemen en de eerste datum plannen. Tijdens de eerste les zal de docent met u het programma voor de komende periode doornemen en de vervolg lessen plannen.

Tarieven

Alle cursussen kunnen zowel in groepsverband als prive gegeven worden.

Soort les Tarief
Beginnerscursus A1 €200,- p.p.
Medische basiscursus A1 €200,- p.p.
Vervolgcursus A2 €200,- p.p.
Intermediair B1 €200,- p.p.
Priveles1,2 €30,- p.p. per uur
Duoles1,2 €25,- p.p. per uur
Kleine groep (van 3 of 4 personen)1,2 €20,- p.p. per uur
1) Dit is inclusief een cursusboek, CD-rom met geluiden, handzaam woordenboek en andere lesmaterialen.
2) Bijkomende kosten zijn eventuele reiskosten van onze docent. Dit is afhankelijk van de door u gekozen locatie.