Medisch Swahili A1

Bereid je voor op werk of stage in Afrikaanse ziekenhuizen met een cursus Medisch Swahili

Dé voorbereiding op coschap of werk

Met de cursus Medisch Swahili A1 ben je goed voorbereid op stage of werk in het Medische vakgebied. We gaan uit van geen voorkennis. We behandelen de verschillende tijden, het groeten, jezelf voorstellen, lichaamsdelen en oefenen anamneses. Grammatica, gespreksvaardigheid en cultuur wisselen zich af in de lessen, omdat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De lessen duren anderhalf uur, en hiervan is ongeveer 30 minuten ingericht voor gespreksvaardigheid.

Cursisten die deze cursus afronden kunnen eenvoudige gesprekken voeren, zoals anamneses, eenvoudige ontslag uit het ziekenhuis en eigen boodschappen doen.

Aan het einde van de cursus ontvang je een bewijs van afronding. Er zullen enkele gespreksvaardigheden noodzakelijk zijn om dit certificaat te kunnen behalen.

De kosten voor deze groepscursus zijn €220,-
Voor privélessen gelden andere tarieven.
Dit is inclusief lesmateriaal.


Op zoek naar een andere cursus?

Basis cursus Swahili A1↗

In 10 lessen krijgt u de basis van het Swahili uitgelegd. Aan het einde van de cursus zult u in staat zijn om eenvoudige gesprekken te voeren

Medisch Swahili A1 ↗

Met de cursus Medisch Swahili A1 ben je goed voorbereid op stage of werk in het Medische vakgebied.

Vervolgcursus A2

Onderwerpen die hier onder andere ter sprake komen zijn: het weer, de kleine koppelwoordjes, safari, verhalende wijs en onderwerpen behorende bij het eigen reis doel.

Intermediair B1

Tijd om het tempo op te voeren. Tijdens de B1 lessen gaan we zeer veel in op gespreksvaardigheden.

Privé lessen

Bij priveles is het programma volledig afhankelijk van uw eigen wensen. Zowel de intensiteit als de onderwerpen kunt u, samen met uw docent plannen. 

English Courses

Also for non-Dutch speakers it is possible to learn Swahili.